Ringa narkotikabrott överklagas till HD

Hur är det egentligen? Ska en ”påtänd” person som grips med knark i fickan dömas för två brott – bruk och innehav – eller bara ett? Riksåklagaren Anders Perklev säger två och går till Högsta Domstolen sedan hovrätten i ett aktuellt fall ”bakat ihop” båda gärningarna i ett brott, berättar Dagens Juridik.

Fallet som Perklev uppmärksammat hör till ovanligheterna i Högsta domstolen eftersom det på många sätt kan ses som ganska bagatellartat. Det handlar om en man som greps i Skåne med 0,26 gram cannabis i fickan. Mannen var dessutom redan påverkad av drogen när han greps. Han erkände omedelbart och åtalades för två fall av ringa narkotikabrott. Han dömdes dock bara för ett av dem. Tingsrätten hävdade i sina domskäl att gärningarna skulle räknas som ett brott och inte två och mannen dömdes till 40 dagsböter för ringa narkotikabrott.

Överklagade dom för narkotikabrott till hovrätten

Åklagaren överklagade till Hovrätten och vill att straffet skulle skärpas till 60 dagsböter, men Hovrätten fastslog den första domen.

Så här skrev Hovrätten bland annat i sina domskäl:

"I avsaknad av annan utredning får under dessa förhållanden förutsättas att den cannabis som X brukat tidigare varit en del av den narkotika som han bar på sig och att det således rör sig om samma narkotika."

Vill se ett tydligt prejudikat

Återigen dömdes den skånske mannen enbart för ett narkotikabrott. Men riksåklagare Anders Perklev nöjde sig alltså inte med det utan tar alltså detta ringa narkotikabrott ända till Sveriges högsta juridiska instans, Högsta Domstolen. Han tycker att den praxis som finns spretar och olika domstolar dömer olika i den här typen av fall och hoppas att Högsta domstolen kan bringa klarhet genom att sätta ett tydligt prejudikat.

"Det är fråga om helt olika förfaringssätt. Att inneha narkotika är till sin karaktär väsensskilt från att bruka densamma och bruket avser, i ett fall som detta, aldrig samma narkotika som den som innehavet avser” skriver riksåklagaren i sin överklagan.

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
30 Sep 2016