Så arbetar polisen mot narkotikabrott

Hur arbetar egentligen polisen mot narkotikabrott? Här är en kort sammanfattning.

Polisen har som uppgift att se till att tillgången till narkotika minskar i samhället. Narkotikabrott är ett brett område där allt från små personliga innehav till stora knarkfabriker och handel på stor nivå ska motarbetas, så polisens arbete sker på många olika nivåer.

Narkotika förekommer i alla delar av Sverige och i alla klasser och grupper i samhället. Den absoluta merparten av de droger som finns i Sverige är tillverkade i andra länder. Utbudet förändras hela tiden och etablerade droger får hela tiden konkurrens av nya varianter.

Arbetar på många fronter

Polisens arbete för att minska tillgången till narkotika utförs på många olika sätt. Ofta sker arbetet genom riktade insatser mot miljöer där det ofta förekommer olagliga droger. Polisens arbete på lokal nivå handlar dels om att hitta och lagföra de kriminella element som handlar med narkotika i det specifika området, dels om att göra den laglydiga allmänheten medveten om farorna med att använda narkotika. Polisen samarbetar här med ett flertal olika aktörer.

Men polisen måste självklart också arbeta på både det nationella och internationella planet. Den stora organiserade narkotikabrottsligheten sker internationellt och välorganiserat, därför är kampen mot narkotikan idag en integrerad del i kampen mot organiserad brottslighet. Polisen samlar därför ständigt in information om de kriminella aktörerna inom dessa grupper, som ofta har narkotika som ett dominerande inslag i sin ”affärsverksamhet”. Insamling, strukturering och analys, så kallad kriminalunderrättelsetjänst, är en stor del av polisens nationella arbete mot narkotikabrott.

Dessutom bedriver polisen ett internationellt polisiärt samarbete mot den gränsöverskridande narkotikahandeln.

Viktigt att narkotikaklassa nya farliga droger

En stor del av dagens knarkhandel sker via internet. Bland ”nätdrogerna” finns både narkotikaklassade och oklassade droger. De oklassade drogerna är lagliga, men kan omhändertas och kasseras efter beslut av åklagare. Polisen samarbetar kontinuerligt med olika myndigheter för att så snabbt som möjligt kunna identifiera och narkotikaklassa de nya drogerna. Detta arbete sker i nationella expertgrupper som kontrollerar utvecklingen på narkotikamarknaden.

Källa: Polisen

Här hittar du utförlig information om narkotikabrott och kan även få juridisk rådgivning
5 Jan 2017