Så fungerar husrannsakan vid narkotikabrott

Här går vi igenom vad som krävs för att polisen ska genomföra en husrannsakan när en person är misstänkt för narkotikabrott.

Det finns vissa specifika krav som måste motsvaras för att en husrannsakan ska kunna ske hemma hos en brottsmisstänkt person. Det krävs bland annat att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts som kan leda till ett fängelsestraff. Dessutom ska den så kallade misstankegraden vara skälig. Men detta gäller inte om brottets har begåtts hemma hos den misstänkte, då kan det räcka med en lägre misstankegrad.

Misstankenivån måste vara skälig

Om en person påträffas med narkotika och grips så kan man exempelvis anta att misstankenivån ”skälig” har nåtts. ”Anledning att anta” är också ett ganska lågt krav och det finns ganska många fall där detta motsvaras. En person som gripits med narkotika i blodet kan utan tvekan misstänkas ha mer av motsvarande droger eller annat även hemma. Dessutom finns narkotikabrott i straffskalan för fängelse, vilket gör att det finns risk att det kommer att genomföras en husrannsakan.

narkotika som hittats vid husrannsakan

Men det måste dessutom göras en så kallad proportionalitetsbedömning innan en husrannsakan genomförs för narkotikabrott eller någon annan misstänkt olaglig handling. Det innebar att åtgärden måste väga upp det intrång och det eventuella men som intrånget kan innebära för den misstänkte. En husrannsakan kan för många kännas kraftigt integritetskränkande för många personer, därför är man i vissa fall försiktig med att genomföra husrannsakan hos privatpersoner.

Husrannsakan ska helst inte ske på natten

Hur lång tid efter det misstänkta brottet har begåtts som en husrannsakan ska genomföras finns inte reglerat, men det är oftast i polisens intresse att det sker så snabbt som möjligt så att ingen ska kunna städa undan eller gömma något bevismaterial. Om och när husrannsakan ska ske beslutas av förundersökningsledaren, åklagaren eller rättegången. Men det framgår av regelverket att husrannsakan inte ska ske mellan tiderna 21.00 och 06.00, då den misstänkte har rätt till sin nattvila. Undantag kan dock göras för denna regel i särskilda undantagsfall.

Polisen får som sagt genomföra en husrannsakan om det redan finns en skälig misstanke om brott. Men polisen får inte genomföra åtgärden i syfte att upptäcka nya brott som det inte fanns anledningen att tro begåtts redan innan husrannsakan inletts.

Vid en husrannsakan får polisen ta föremål i beslag. Dessa föremål måste dock skäligen kunna antas ha betydelse för utredningen. Lagarna kring husrannsakan finns i Rättegångsbalken.

Källa: lawline.se 

Vi står vid din sida i tingsrätten och hovrätten
21 Jul 2020