Senaste statistiken om narkotikabrott

Här går vi i korthet igenom Brå:s statistik för narkotikabrott under 2016.

Under 2016 anmäldes drygt 90 000 brott mot narkotikastrafflagen. Trenden visar på en fortsatt ökning av antalet anmälda narkotikabrott – under de senaste tio åren har antalet anmälningar ökat med 27 procent. Antalet anmälda brott var dock tre procent färre än under 2015.

Antalet anmälningar när det handlar om narkotikabrott är mycket beroende av hur stora polisens spanings- och ingripandeverksamhet är.

2016 handlades 89 200 narkotikabrott, en minskning med sju procent jämfört med 2015. Av dessa personuppklarades 60 procent av brotten, en minskning med en procentenhet. Men jämfört med 2014 har lagföringsprocenten dock ökat något.

Ett så kallat spaningsbrott

På samma sätt som med trafikbrott påverkas antalet misstänkta för narkotikabrott i mycket hög grad av hur intensiva insatser polisen, tullen och andra rättsvårdande myndigheter gör. Under förra året misstänktes 493 personer per 100 000 invånare för brott mot narkotikastrafflagen. Detta motsvarar en minskning med 9 personer eller 2 procent jämfört med året innan.

Tidigare har antalet misstänkta per 100 000 invånare ökat från 2007 fram till 2012, för att därefter ligga på en ganska stabil nivå. Jämfört med 2007 är dock nivån så mycket som 28 procent högre.

Antalet misstänkta kvinnor och antalet män per 100 000 invånare har minskat sedan 2015 (−5 % respektive −2 %), men ökat jämfört med 2007 (+14 % respektive 31 %).

Minskning på kort sikt

År 2016 fattades 20 500 lagföringsbeslut för brott mot narkotikastrafflagen, där just narkotikabrott är huvudbrottet. Jämfört med 2015 har antalet lagföringsbeslut för brott mot narkotikastrafflagen minskat med 867 beslut, vilket är 4 procent.

De minskningar som finns rör antalet narkotikabrott av normalgraden och ringa narkotikabrott. Dessa grader av narkotikabrott minskade sammantaget med 942 beslut eller 4 procent.

När det handlar om grova narkotikabrott som huvudbrott ökade däremot antalet lagföringsbeslut med 71 beslut. Detta är en ökning med 33 procent jämfört med året innan.

Stor ökning sedan 2007

På lite längre sikt har det skett en ökning när det handlar om lagförda narkotikabrott. Jämfört med 2007 har antalet lagföringsbeslut i denna brottskategori ökat med 35 procent, eller sammanlagt 5 330 beslut. Narkotikabrott är ett typiskt så kallat spaningsbrott, det innebär att antalet lagföringsbeslut för denna brottstyp till stor del kan förklaras av förändringar i framför allt polisens resurser och prioriteringar.

Vilka droger som har använts i de olika fallen av narkotikabrott framgår inte av statistiken, men traditionellt är cannabis, amfetamin och olika syntetiska så kallade nätdroger bland de vanligaste substanserna i Sverige.

Juridisk hjälp om du är misstänkt för narkotikabrott
15 Dec 2017