Statistik | Dödlighet på grund av narkotika

Hur dödlig är narkotikan och narkotikabrottsligheten i Sverige? Här sammanfattar vi en undersökning som genomfördes 2016 om hur dödligheten när det gäller narkotikabrott ser ut.

 

Under 1016 dog sammanlagt 908 individer på grund av narkotikabruk. Detta motsvarar 11 dödsfall på 100 000 personer. Bland dessa individer var merparten män, 605 mot 303 kvinnor. Bland männen dog flest i åldrarna 30-44 år, bland kvinnorna 45-64 år.

Dödsfall som är en följd av skador och förgiftningar är den vanligaste dödsorsaken bland yngre individer, 15-39 år gamla, i Sverige. I den kategorin ingår narkotikarelaterade dödsfall.

Överdoser och självmord ingår i statistiken

Statistiken innehåller alla dödsfall där narkotika eller narkotikaklassade läkemedel är registrerade som underliggande orsak. Här ingår överdoser, självmord och förgiftningar med narkotika där det inte finns någon klar avsikt.

Den ökning som finn när det handlar om narkotikarelaterade dödsfall måste tas med en nypa salt. De rättsmedicinska analyserna har blivit bättre på senare år, vilket troligen innebär att fler dödsfall registreras som narkotikarelaterade.

Som nämns ovan så finns det könsskillnader när det handlar om dödlighet på grund av narkotika. Men dessa skillnader minskar betydligt om man även tar hänsyn till ålder och utbildningsnivå. Antalet döda på grund av narkotika har ökat under ganska många år, särskilt bland yngre män. De senaste två åren har denna ökning dock avstannat. Om det är ett trendbrott eller en tillfällighet återstår att se.

Stor skillnad mellan olika åldersgrupper

Skillnaden mellan olika åldersgrupper för var något större när hänsyn togs till andra faktorer som kön och utbildningsnivå. Detta tyder på att skillnaden påverkades av olikheter i kön och utbildningsnivå mellan de olika åldrarna. I de yngre åldersgrupperna har dödligheten ökat, medan i det har stått still i de äldre åldersgrupperna. I den allra äldsta gruppen (85 och äldre) är det väldigt få dödsfall av denna orsak, därför varierar statistiken mycket år från år.

Advokater som står vid din sida i rätten
28 Dec 2018