Unga i rika stadsdelar sällan misstänkta för narkotikabrott

Här berättar vi om en rapport som Brå gjorde för några år sedan. Där framkom att ungdomar från rikare stadsdelar mer sällan misstänkts för narkotika – trots att de har en högre konsumtion.

 

Studien gjordes på ungdomar runt om i Stockholmsområdet. I tidigare undersökningar som gjorts är mönstret tydligt: ungdomar i kommuner med högre medelinkomst uppger att de brukar med narkotika än ungdomar i områden med låg medelinkomst . När det kommer till vilka som misstänks för narkotikabrott är förhållandet dock det motsatta, enligt Brå:s analys. De ”rika” ungdomarna misstänks alltså med sällan för narkotikabrott än de mindre bemedlade. Tydliga socioekonomiska skillnader alltså.

Vissa stadsdelar sticker ut i studien

Några stadsdelar sticker ut ordentligt i studien. Det handlar om Bromma, Kungsholmen och Norrmalm. I dessa kommuner är användandet av droger högt, enligt ungdomarnas uppskattningar, men få misstänks för eget bruk. I Bromma, nordväst om Stockholm, uppger 14,6 procent av pojkarna födda 97/98 att de använt narkotika den senaste månaden, men bara 1,9 procent av pojkarna misstänks. På Kungsholmen uppgav 16,7 procent av pojkarna i samma ålder att de använt narkotika, men antalet misstankar var så få att Brå inte ens kunde komma upp till en procentsiffra. I så fall skulle risken vara stor att dessa personer skulle kunna identifieras. Även i Danderyd är trenden tydlig, 20 procent av pojkarna påstår sig använda knark, men även här var procentsiffran misstankar så låg att Brå inte kunde publicera den.

Tittar man på Skärholmen, ett område med lägre medelinkomst, så ser det helt annorlunda ut när det handlar om misstankar om narkotikabrott bland ungdomar. 5,3 procent av pojkarna uppger att de använt narkotika den senaste månaden. 4,2 procent av pojkarna misstänks för eget bruk.

Flera faktorer spelar in

Men medelinkomsten är bara en av alla faktorer som spelar in på vilka som misstänks för bruk av narkotika. Hur man bor är exempelvis en faktor som påverkar. Ungdomar som bor i hyresrätt löper 80 procent högre risk att misstänkas om man jämför med ungdomar som bor i bostadsrätt eller småhus. Ungdomar med föräldrar som saknar eftergymnasial utbildning löper 70 procents högre risk att misstänkas för narkotikainnehav jämför med dem vars föräldrar har högre utbildning.

Cannabis är den absolut vanligaste drogen som ungdomarna har använt.

Pojkar misstänks också för narkotikabrott i högre grad än flickor, enligt studien. 3,5 procent av pojkarna misstänks jämfört med bara 0,6 procent av flickorna. Skillnaden är dock mycket mindre när man undersöker vad ungdomarna själva uppger. 29 procent av pojkarna uppger att de har använt narkotika, jämfört med 20 procent av flickorna.

Kompetent stöd i rätten
10 Jun 2018