Vilka tunga droger kan man tillverka hemma?

Vilka tunga droger kan man tillverka hemma? Droger finns överallt i vårt samhälle och det skapar både ekonomiska såväl som sociala problem. Sverige har, i jämförelse med många andra länder, hårda lagar om narkotika där straffskalan ska fungera i ett avskräckande syfte. Många andra länder har valt en mer liberal väg där viss narkotika - exempelvis marijuana - har blivit legaliserat.

Många droger importeras från andra länder. Andra tillverkas i Sverige och kan således säljas utan att riskera att fastna i tullen. Det innebär också större svårigheter för polisen vars arbete blir - i många fall - att jämföra med att hitta en nål i en höstack. Än svårare har arbetet blivit som en följd av att kanalerna för distribuering har ändrats.

Förr såldes narkotika på gatan, idag sker en stor del av försäljningen online. Det gör att svårigheterna med att upptäcka narkotikabrott blir större - och att riskerna med att åka fast följaktligen blivit mindre. Internet har även en annan avigsida då det handlar om narkotika. Utöver att det är en kanal för att sälja narkotika vidare genom så finns det också olika recept och tips om hur man på egen hand kan tillverka droger - tunga sådana såväl som lättare.

Tillverkning av droger hemma – ett ökande problem

En enkel sökning på Google kan ge vägledning i hur exempelvis heroin, GHB, Kokain, Marijuana, Hasch, psykedeliska svampar, amfetamin, metamfetamin och LSD kan framställas. Det är problematiskt och ses saken ur ett annat perspektiv så finns det även andra risker att ta hänsyn till. Utöver den potentiella sociala och ekonomiska skada en egen drogtillverkning kan innebära så finns även andra risker.

Hur pass säkra är egentligen recepten? Det finns all anledning att ifrågasätta dessa. Många av de nya nätdroger som tas fram har sitt ursprung i någon annan typ av drog. Genom att ändra på olika molekyler så kan en ny drog framställas, med hopp om att undvika straff som en följd av den ännu inte är klassad som narkotika. Det handlar då om att ta stora risker i att både använda drogen i fråga för eget bruk - och att sälja den vidare.

Fentanylanaloger 

Här är fentanyl det stora problemet. Fentanyl är ett läkemedel som lindrar smärta. Fentanylanaloger är nära besläktade och finns i många olika varianter och beredningsformer - nässpray är ett exempel på det senare. Gemensamt mellan dessa är dödligheten.

Fentanylanaloger är extremt potenta och starka: de skapar snabbt ett beroende och drogen ifråga, oavsett form, är idag ansedd som den mest dödliga i världen. Långt före heroin - vars effekter och biverkningar påminner om fentanylanaloger. Skillnaden är att fentanyl är starkare och därmed också svårare att dosera.

I USA finns en pågående epidemi av opioider och missbruk av sådana. Opioider är ett samlingsnamn för exempelvis heroin och fentanyl samt för läkemedel som metadon, tramadol, oxikodon och morfin. Sverige är långt ifrån förskonade från detta. År 2017 avled 960 personer i Sverige som en följd av läkemedelsförgiftning - cirka hälften av dessa var överdoser. Hur många av dessa överdoser kunde ha undvikits?

Kompetent juridisk hjälp genom hela processen
12 Oct 2020