Nyheter om narkotikabrott

Artiklarna i denna sektion levereras av en extern part.

Sida 2

RSS

Narkotikabrott | Rimligt tvivel | Subjektiva och objektiva rekvisit

14 Feb 2018

Här berättar vi mer om vilka krav som ställs på uppsåt för att man ska fällas för narkotikabrott. Vad händer exempelvis om man fått i sig narkotikan utan att veta om det?   Ett exempel som är intressant ur denna aspekt skulle kunna se ut så här: en person har gett ett urinprov som visar [...]


Narkotikabrott | Saknade uppsåt - friad i hovrätten

12 Feb 2018

Här berättar vi om ett fall där en man dömdes i tingsrätten för narkotikabrott för att sedan frias i Hovrätten. Anledningen var av det annorlunda slaget, kopplat till lånade kläder.  Den 20-årige mannen stoppades i februari 2017 i en trafikkontroll. Polisen visiterade honom och det visade sig att det fanns en liten mängd cannabis i [...]


Narkotikabrott | Så lång är preskriptionstiden

2 Feb 2018

Hur lång är preskriptionstiden för narkotikabrott? Det beror på om brottet som ringa, av normalgraden eller grovt. Här berättar vi mer om detta. Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen. Straffet för narkotikabrott av normalgraden är som högst fängelse i tre år. Men straffskalan kan variera beroende på om det anses vara ringa eller grovt. En västerländsk juridisk [...]


Narkotikabrott | Internationella lagar | FN-konventionen

24 Jan 2018

Här berättar vi om olika typer av droger – och vilka lagar de omfattas av.   I Sverige är alla typer av narkotika förbjudna att köpa, sälja, förpacka, transportera och använda. Hantering av narkotika är förbjudet i nästan alla situationer, de enda undantagen är inom vård och forskning. Den svenska lagen som reglerar detta kallas [...]


Narkotikabrott | HD mildrade dom för heroininnehav

9 Jan 2018

Här berättar vi om ett rättsfall där en man greps med heroin avsett för vidareförsäljning på sig. Han dömdes till skyddstillsyn av HD trots att grundprincipen är att heroinlangare ska dömas till fängelse.   Mannen dömdes i Stockholms tingsrätt under 2017 till två månaders fängelse för narkotikabrott och våldsamt motstånd. Han hade ertappats av polis [...]


Friades från narkotikabrott – saknade uppsåt

2 Jan 2018

Här berättar vi om ett fall där en man dömts, och därefter friats, för narkotikabrott på grund av att det saknades uppsåt.   Vad innebär då uppsåt? Jo, det är när man företar en handling där man är medveten om handlingens följd. Uppsåt som begrepp uppstod redan under romarriket och är idag ett väletablerat juridiskt [...]


Senaste statistiken om narkotikabrott

15 Dec 2017

Här går vi i korthet igenom Brå:s statistik för narkotikabrott under 2016. Under 2016 anmäldes drygt 90 000 brott mot narkotikastrafflagen. Trenden visar på en fortsatt ökning av antalet anmälda narkotikabrott – under de senaste tio åren har antalet anmälningar ökat med 27 procent. Antalet anmälda brott var dock tre procent färre än under 2015. [...]


Dömd för narkotikabrott - får fortsätta köra taxi

1 Dec 2017

Får man fortsätta att arbeta som taxichaufför även om man har dömts för narkotikabrott. Svaret är ja, i alla fall om det handlar om ett ringa brott. Det kan man konstatera efter en dom som nyligen föll i kammarrätten. Detta ovanliga rättsfall tog sin början i mars när Transportstyrelsen beslutade att återkalla en 37-årig mans [...]


HD avgör: Grovt eller synnerligen grovt narkotikabrott?

3 Nov 2017

Gränsdragningar mellan graderingar av olika brott kan ibland vara svårt. Ska en viss olaglig handling betraktas som ringa, normalt eller grovt? Ibland kan fall tas ända upp i Högsta Domstolen för att man ska rätsida på definitionerna. Här berättar vi om ett narkotikabrott som hamnat i högsta instansen efter olika domar i tingsrätt respektive Hovrätt. [...]


Arbetade på hem - misstänkt för narkotikabrott

9 Oct 2017

En 55-årig man är misstänkt i en stor narkotikahärva. Det som är uppseendeväckande är att mannen har arbetat på ett behandlingshem för just drogmissbrukare. Nu är han alltså misstänkt för narkotikabrott som han ska ha begått i samarbete med personer som har missbruksproblem. Sex personer sitter nu häktade i härvan som utspelat sig i mellersta [...]


Är rejvkommissionen tillbaka?

28 Sep 2017

Detta är en fråga som många besökare av elektroniska musikarrangemang frågar sig. Under 1990-talet instiftade polisen en speciell kommission inom narkotikaroteln för att bekämpa det drogmissbruk som förekom inom den så kallade rejv-scenen. Polisen ansåg att det fanns klara samband mellan technomusikens fester och drogmissbruk. Man hävdade till en början att kommissionen riktade sig till [...]


Mycket knark under sommarens festivaler

13 Sep 2017

Polisens statistik visar att antalet narkotikatillslag och anmälda narkotikabrott under festivaler har ökat lavinartat de senaste åren. Problemen går dessutom längre och längre ner i åldrarna. Som exempel kan vi nämna Emmabodafestivalen där polisen vittnar om en ökning av anmälda narkotikabrott som ligger på över 500% om man ser till utvecklingen från år 2010 till [...]


Definitioner av narkotikaklassade substanser

6 Sep 2017

Handel och annan hantering av narkotikaklassade medel räknas som narkotikabrott. Men vad är egentligen narkotika? Det korta svaret låter som följer: narkotika är ämnen som har beroendeframkallande egenskaper eller så kallade euforiserande effekter. Det kan också handla om varor som enkelt kan omvandlas till sådana ämnen. På Läkemedelsverkets hemsida finns en förteckning över vilka ämnen [...]


Hunden som är en hjälte i kampen mot narkotikabrott

4 May 2017

Så kallade knarkhundar är ett viktigt vapen i kampen mot narkotikabrott. Här berättar vi om vovven Billy, som är en riktig hjälte i kampen mot knarket. Billy, tolv år gammal, är en engelsk springer spaniel och utsågs nyligen till Årets narkotikasökhund 2016, berättar Dagens Juridik. Tillsammans med hundförarpolisen Anders Mårtensson medverkade han under året i [...]


Färre kvinnor än män testas för narkotika

21 Apr 2017

Brottsförebyggande Rådet, Brå, konstaterar i en rapport att det är anmärkningsvärt få kvinnor som lämnar urin- och blodprov när de är misstänkta för ringa narkotikabrott. I samma rapport konstateras att nästan hälften av de prov som tas på ungdomar visar sig vara negativa. Urin- och blodprov har på senare år blivit en allt vanligare åtgärd [...]


Straffskalor vid narkotikabrott | Vilken straffskala gäller?

11 Apr 2017

Är du eller någon i din närhet misstänkt för narkotikabrott och i behov av juridisk rådgivning?  KONTAKTA OSS! Vilka straff kan man få om man döms för narkotikabrott? Här gör vi en grundläggande genomgång om vad som gäller. Straff för narkotikabrott varierar stort – det kan handla om allt från böter till långa fängelsestraff. Vilket [...]


Narkotikabrott - nya droger allt vanligare

29 Mar 2017

Narkotikabrott är på en konstant hög nivå, men vilka droger det är som är hetast på den svarta marknaden varierar. Amfetamin, cannabis och kokain är alltid vanliga droger, men det dyker hela tiden upp nya varianter. En typ av narkotika som har dykt upp senare är så olika fentanylpreparat. Fentanyl blir allt vanligare i Sverige [...]


Advokat åtalad för narkotikabrott

13 Mar 2017

En advokat i södra Sverige åtalades tidigare i år för narkotikabrott efter att ha tagit kokain. Advokaten har varit verksam som försvarare i brottmål under många år, och dessutom företrätt brottsoffer i många fall. Knarkbrott är heller inget nytt för mannen, som vid ett flertal tillfällen har försvarar personer som har varit misstänkta för olika [...]


Män oftare lagförda för narkotikabrott jämfört med kvinnor

27 Feb 2017

Hur ser det egentligen ut med narkotikabrott ur ett könsperspektiv? Brå publicerade en rapport 2006 där bland annat könsfördelningen analyserade i fråga om lagförda narkotikabrott. Precis som i de flesta former av brott så är männen överrepresenterade när det handlar om narkotikabrott. Under den undersökta perioden (2006) lagfördes 18 800 män för narkotikabrott , medan [...]


Friades från narkotikabrott på grund av dåligt test

13 Feb 2017

En 61-årig man dömdes förra året för flera brott – narkotikabrott, rattfylleri, brott mot knivlagen, snatteri och vapenbrott. Men mannen frias nu från två av punkterna – narkotikabrott och drograttfylla – för att analyssvaret bedöms vara opålitligt. Dessa två åtalspunkter byggde på en analys utförd av Rättsmedicinalverket där det syntes att mannen efter en trafikincident [...]


Tre FN-konventioner reglerar narkotikabrott

30 Jan 2017

Hur ser egentligen lagarna ut när det handlar om narkotikabrott, både i Sverige och internationell? Här följer en kort sammanfattning. I Sverige är det mesta som har med narkotika att göra förbjudet, undantaget inom forskning och vård. I andra sammanhang är all narkotika förbjuden att köpa, producera, förpacka, transportera och använda för eget bruk. I [...]


Många tillslag i Operation Inkognito

18 Jan 2017

Många av dagens narkotikabrott begås på det dolda nätet, oftast kallat Darknet. I december gjorde polisen ett flertal tillslag mot narkotikahandel på Darknet. Ett län där många tillslag gjordes mot droghandlare genomfördes i Örebro län. Endast i västra Götaland gjordes fler tillslag. Totalt genomförde polisen 32 insatser i regionen Bergslagen, varav 23 stycken var i [...]


Så arbetar polisen mot narkotikabrott

5 Jan 2017

Hur arbetar egentligen polisen mot narkotikabrott? Här är en kort sammanfattning. Polisen har som uppgift att se till att tillgången till narkotika minskar i samhället. Narkotikabrott är ett brett område där allt från små personliga innehav till stora knarkfabriker och handel på stor nivå ska motarbetas, så polisens arbete sker på många olika nivåer. Narkotika [...]


Polischef kritiserad av JO – lämnade ut misstänkt skolpersonal

14 Dec 2016

En person misstänktes för narkotikabrott – något som en polis berättade för rektorn på skolan där personen arbetade. Polisen kritiseras nu av JO för att han lämnat ut dessa sekretessbelagda uppgifter, berättar Dagens Juridik.  Det hela inträffade i mars 2015. En närpolischef tog kontakt med chefen för barn- och utbildningsförvaltningen i en kommun i norra [...]


Avvisad efter innehav kan gripas senare

1 Dec 2016

Vad händer om man blir påkommen av polisen med narkotikainnehav, men inte grips utan istället avvisas från platsen? Kan man gripas senare för misstänkt narkotikabrott? Här går vi igenom svaren på dessa frågor. Innehav av knark är ett narkotikabrott enligt §1 i Narkotikastrafflagen. Brottet kan kategoriseras som ringa narkotikabrott eller narkotikabrott av normalgraden. Det som [...]


Antalet anmälda narkotikabrott har ökat under 2000-talet

22 Nov 2016

Antalet anmälda narkotikabrott har ökat med 41 procent det senaste årtiondet, visar statistik från Brå. Förra året skedde dock en liten minskning av antalet anmälda brott. Under 2015 anmäldes ungefär 94 000 brott mot narkotikastrafflagen. Ändringar i statistiken när det handlar om narkotikabrott beror mycket på hur mycket polisen satsar på spaning och ingripanden. Efter [...]


Knarkhundar på skolor i Blekinge

11 Nov 2016

Kampen mot narkotikabrott tar sig nya uttryck hela tiden. Tidigare i år uppmärksammades en satsning i Blekinge, där narkotikahundar tilläts genomsöka alla länets högstadieskolor. Det hela startade efter att det förekommit en hel del narkotikabruk bland eleverna på Österslättsskolan i Karlshamnm, berättar SVT Nyheter i Blekinge. Det handlar bland annat om hasch och olika designerdroger [...]


Omdiskuterad blockad mot rejvfester

31 Oct 2016

Polisen införde i somras en blockad mot rejvfester i Marievik. Frågan är dock om blockaden håller juridiskt. Experter menar att det finns tidigare fall som pekar på att blockaden inte är korrekt. I juni 2016 förbjöd Stockholmspolisen kulturföreningen Fritt Forum att arrangera rejvfester i föreningens kulturhus i Liljeholmen i Stockholm. Polisen anser att festerna är [...]


Dömd till fängelse med rent mjöl i påsen

27 Oct 2016

En 31-årig man dömdes nyligen till fem år och sex månaders fängelse – trots att han hade rent mjöl i påsen. Det hela är inte så märkligt som det kan låta. Historien uppdagades under en husrannsakan som polisen genomförde i februari i år. Polisen hittade totalt 27,8 kilo amfetamin som låg i sopsäckar och väskor [...]


Fortsättning: narkotikapolitik världen runt

18 Oct 2016

Här fortsätter vi vår genomgång på hur synen på narkotikabrott ser ut runt om i världen. Här kan du hitta första delen. USA I USA har ”kriget mot drogerna” pågått ända sedan president Nixons tid på 60-talet. Något som även har påverkat andra delar av världen starkt. Men i USA har det även skett en [...]


Så här ser världen på narkotikabrott

15 Oct 2016

Hur ser man egentligen på narkotikabrott runt om i världen? Det skiljer sig på många sätt från land till land, visar vår omvärldskoll. Allt från legalisering till dödsstraff finns på skalan. Här går vi igenom den juridiska synen på narkotikabrott i några länder. Kanada Landets premiärminister Justin Trudeau har hela tiden framfört att han vill [...]


Påstod att han skulle köpa bil - pengar förverkades

12 Oct 2016

En 62-årig man dömdes 2014 till tre månaders fängelse för bland annat narkotikabrott av Borås tingsrätt. En ganska okontroversiell dom, då mannen under hösten 2013 greps med ett stort innehav av drogen kat. I och med domen så förverkades den narkotika som mannen burit med sig, men också de 7900 kronorna som mannen hade på [...]


Beställde hårmedel – fick kokain

7 Oct 2016

En 34-årig man fick ett paket med kokain till ett värde av 50 000 kronor skickat till sig. Men han påstod att han hade beställt ett pulver mot skallighet, inte kokain. Mannen friades därför i tingsrätten. Det hela inträffade tidigare i år, berättar Dagens Juridik. Tullverket gjorde ett beslag på Arlanda och fann ett postpaket [...]


Många knarklangare gripna i Malmö

4 Oct 2016

Förra året greps fler narkotikalangare än någonsin i Malmö, enligt statistik från Brå. Förra året utfärdade polisen hela 4000 anmälningar om narkotikabrott – något man delvis kan tacka den annars ofta hårt kritiserade omorganisationen för. På tio år har antalet anmälda narkotikabrott ökat i Malmö från 2511 till förra årets över 4000. Dubblerat antal narkotikabrott [...]


Ringa narkotikabrott överklagas till HD

30 Sep 2016

Hur är det egentligen? Ska en ”påtänd” person som grips med knark i fickan dömas för två brott – bruk och innehav – eller bara ett? Riksåklagaren Anders Perklev säger två och går till Högsta Domstolen sedan hovrätten i ett aktuellt fall ”bakat ihop” båda gärningarna i ett brott, berättar Dagens Juridik. Fallet som Perklev [...]


Narkotikabrott kan sätta stopp för USA-resan

27 Sep 2016

Är du eller någon i din närhet misstänkt för narkotikabrott och i behov av juridisk rådgivning?  KONTAKTA OSS! Drömmer du om att se Manhattan, ha kul på Disney World eller att göra en bilresa längs Route 66? Du är inte ensam, USA-drömmen lever alltid. Men hur är det egentligen, får man resa till USA om [...]


Rörde inget knark – dömdes för narkotikabrott

23 Sep 2016

En stor del av dagens narkotikabrott sker på internet. Dessa brott är svårutredda för polisen, men det händer att försäljare av illegala droger på nätet döms för narkotikabrott. Här berättar vi om ett fall från 2012, då en man dömdes för försäljning av narkotika som han inte ens rört. Fallet var det första i svensk [...]


Odlade egen cannabis - friad från narkotikabrott

20 Sep 2016

Narkotika är alltid en het potatis i debatten. En ofta återkommande åsikt är att vissa narkotika borde tillåtas – i alla fall i medicinskt syfte. Någon lagändring har inte skett i Sverige, men det finns faktiskt ett visst utrymme för att bruka narkotika. Ett exempel på det är en dom som nyligen fastslogs i Södertörns [...]


Kunde inte gömma sig bakom darknet

15 Sep 2016

Darknet – det osynliga nätet – har tidigare fungerat som en frizon för kriminella och andra mer eller mindre ljusskygga element. Den stora narkotikahärvan som rullades upp i Norrland förra året visar det kanske inte är så lätt att gömma sig längre. Sex män greps i Norrland Den 24 februari 2015 slog polisen till mot [...]


Amfetaminliga fick långa fängelsestraff

13 Sep 2016

Sammanlagt 25 års fängelse. Det blev straffet för 13 personer som var inblandade i en stor amfetaminhärva i södra Sverige. Narkotikahärvan i sydöstra Sverige rullades efter utdragen spaningsinsats från polisens sida, berättar Kvällsposten/Expressen. I vintras slog man till och hittade 1,6 kilo amfetamin i en lada nära Vassmolösa söder om Kalmar i Småland. Ytterligare 1,2 [...]


Narkotikabruk vanligt bland gymnasieungdomar

8 Sep 2016

Trots att både innehav, bruk och langning räknas som narkotikabrott så är bruket av knark fortfarande ganska vanligt bland gymnasieungdomar, trots att det minskar. Danderyd hamnar i topp när det gäller bruk av narkotika bland samtliga svenska kommuner. Nyligen genomfördes Stockholmsenkäten där data samlas ihop från gymnasieelever i 22 av de 26 kommunerna i Stockholms [...]


Det här händer när ett barn misstänks för narkotikabrott

6 Sep 2016

Att ett barn blir misstänkt för narkotikabrott är nästan alltid en omskakande upplevelse för familj och andra närstående. Här följer lite information som kan vara till nytta om ditt eller någon närståendes barn har hamnat i problem och misstänks för ett narkotikabrott. Vi säger att ditt barn har gripits misstänkt för narkotikabrott genom eget bruk. Först [...]


Stor dödlighet bland narkotikamissbrukare

2 Sep 2016

Samhällets kamp mot droger pågår ständigt på ett flertal fronter. Polisen och rättssystemet arbetar hårt för att förebygga drogmissbruk genom att gripa och lagföra både användare och säljare och många personer döms varje år för narkotikabrott av olika hög grad. Det finns gott om anledningar till att föra en kamp mot narkotika och den brottslighet som [...]


Minns inte festkväll – friad från narkotikabrott

30 Aug 2016

Det hela utspelades en kväll i januari i Skövde, berättar Dagens Juridik. En 28-årig man hamnade i fyllecell efter en festkväll och testades i samband med detta för narkotika. Testet visade att mannen hade kokain i blodet och han åtalades för ringa narkotikabrott  vid Skaraborgs tingsrätt. I rättegången, som hölls i juli, berättade 28-åringen att [...]


Många knarkgripanden på musikfestival

23 Aug 2016

De svenska sommarfestivalerna har varit mycket uppmärksammade ur brottssynpunkt på senare tid, inte minst på grund av de många våldtäkter och sexuella övergrepp som har förekommit. Men det pågår också en hel del annan kriminell verksamhet på de olika musikfestivalerna. Stölder på campingar och tältområden och ett och annat våldsbrott i de alkoholstinna miljöerna är [...]


Kastade bort cannabis - dömd i Hovrätten

19 Aug 2016

En ovanlig dom för narkotikabrott föll i maj. En man friades först i Tingsrätten, men dömdes i Hovrätten för ringa narkotikabrott, berättar Dagens Juridik.  Det hela började med att en 28-årig man åtalades för olovligt innehav av en liten mängd cannabis. Vid gripandet vittnade poliserna om att de såg när mannen kastade tre påsar cannabis [...]


Tre nya substanser narkotikaklassade

8 Aug 2016

Tre nya substanser har narkotikaklassats av regeringen, med hjälp av det så kallade snabbspåret. Substanserna det handlar om är Tiletamin, Nifoxipam och 3-hydroxifenazepan. Narkotikahandeln ligger ofta före rättssystemet och utvecklar ständigt nya artificiella substanser. Innan substanserna hunnit narkotikaklassas så går det inte att fälla en person som handlar med dem på den illegala marknaden för [...]


Ett stort antal anmälda narkotikabrott på Emmabodafestivalen

1 Aug 2016

När Emmabodafestivalen avslutades sent på lördagskvällen kunde polisen i området konstatera att det inkommit över 160 anmälningar om narkotikabrott. Något som får anses vara relativt högt i förhållande till festivalens ringa storlek. Mer än på andra festivaler Festivalen i Emmaboda har arrangerats årligen sedan slutet på nittiotalet och har gjort sig ett namn som ett [...]


Västeråsbo dömd för narkotikabrott i Norge

29 Jun 2016

För drygt ett år sedan gjorde den norska polisen ett tillslag mot en lägenhet i Ski, en tätort i södra Norge, där två män häktades misstänkta för att ha varit i innehav av drygt ett kilo heroin, med syfte att sälja det vidare. Heroinet hade en förvånansvärt hög renhetsgrad på 54 procent, vilket är betydligt [...]


Nya straffskalor för narkotikabrott

17 Jun 2016

Regeringen föreslog tidigare i år hårdare straff för att sälja och smuggla stora mängder narkotika. Lösningen är att införa två nya brottstyper: synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Lagändringarna röstades fram i riksdagen och börjar träda i kraft i juli 2016. Enligt regeringen är syftet med förslaget att domstolarna ska få bättre förutsättningar att [...]


← Äldre inlägg