Narkotikabrott

Med klientens bästa i fokus | Stockholm: 08-673 51 80 | Göteborg: 031-300 05 50

Nyheter om narkotikabrott

Artiklarna i denna sektion levereras av en extern part.

Sida 2

Körkort och vapentillstånd - vad händer om man döms?

1 jul 2018

Här reder vi ut begreppen om man blir av med körkort och vapentillstånd om man döms för narkotikabrott.   Frågan om man blir av med körkortet när man döms för narkotikabrott regleras i körkortslagen. I punk fem i kapitel tre föreskrivs att ett körkort ska dras in om innehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende [...]


Man rökte THC av misstag – frias i hovrätten

22 jun 2018

En man som stoppades av polisen med TCH, den aktiva substansen i cannabis, i blodet, fälldes för narkotikabrott, men friades i hovrätten eftersom han saknade uppsåt. Uppsåt är i grunden samma sak som avsikt. Inom straffrätt krävs i allmänhet uppsåt för att en handling ska vara straffbar. Uppsåt är alltså detsamma som att en gärningsperson [...]


Ringa eller brott av normalgraden att testas positivt?

16 jun 2018

Hur är det egentligen med straffvärdet beroende på vilken drog man ertappats med? Skiljer sig straffet exempelvis om man har heroin eller cannabis i blodet?   När man ska bestämma vilken rubricering ett narkotikabrott ska ha, så finns ringa, normalgrad, grovt och synnerligen grovt narkotikabrott. Det finns ett flertal aspekter som spela in vid graderingsbedömningen: [...]


Unga i rika stadsdelar sällan misstänkta för narkotikabrott

10 jun 2018

Här berättar vi om en rapport som Brå gjorde för några år sedan. Där framkom att ungdomar från rikare stadsdelar mer sällan misstänkts för narkotika – trots att de har en högre konsumtion.   Studien gjordes på ungdomar runt om i Stockholmsområdet. I tidigare undersökningar som gjorts är mönstret tydligt: ungdomar i kommuner med högre [...]


Lånade medicin av släkting – dömd för ringa narkotikabrott

7 jun 2018

Här berättar vi om ett något annorlunda fall om en man som dömdes för narkotikabrott efter att ha lånat receptbelagd medicin av sin svärfar.   Den drygt 50-årige mannen bor i Malmö och åtalades för ringa narkotikabrott i stadens tingsrätt. Mannen lider av svårartad ryggvärk och väntade på en tid hos läkaren för att få [...]


Man friades efter att ha smugglat stort narkotikaparti

8 maj 2018

En man friades från narkotikabrott trots att han smugglat in stora mängder narkotika i landet. Det fanns helt enkelt inga bevis för att han skulle ha känt till narkotikan.   En 27-årig man anlände till Malmö under sommaren 2016. Han kom från Holland via Danmark med en last rödlök i en lastbil som han lånat. [...]


Innehav och bruk räknas som ett brott

29 apr 2018

Vad händer om man är narkotikapåverkad och grips av polisen med narkotika i fickan? Döms man då för både innehav och bruk? Här får ni svaret.   Det aktuella fallet handlar om en man som greps i en ort i Skåne med en liten mängd cannabis i fickan. Dessutom var han påverkad av samma drog [...]


Tog cannabis i nödsituation – friades

21 apr 2018

Här berättar vi om ett rättsfall, där en person begått en handling som i normala fall skulle klassas som narkotikabrott, men som ändå friades.   Det är inte alltid att betrakta som narkotikabrott att använda illegala substanser. Visserligen är det så i de flesta fall, men det finns faktiskt undantag. Detta fall handlar om en [...]


Resning | Felaktig dom

18 apr 2018

Här berättar vi om ett fall där en man först dömdes för narkotikabrott men sedan friades på grund av misstag från åklagaren.   En man i 20-årsåldern åtalades under 2014 för ringa narkotikabrott. Han dömdes för att olovligen ha använt cannabis under sommaren 2013. I tingsrätten konstaterades att mannen hade haft narkotika i kroppen, det [...]


Narkotikabrott | Så ser straffskalorna ut

4 apr 2018

En vanlig fråga som vi får runt narkotikabrott är vilka straff man riskerar att få. Så här repeterar vi hur straffskalorna ser ut för de olika graderna av narkotikabrott.   Narkotikastrafflagen har fyra olika straffskalor för narkotikabrott, som följer: • Ringa narkotikabrott – böter eller fängelse i upp till 6 månader. • Narkotikabrott av normalgraden [...]


Narkotikabrott | Hovrätten trodde inte på förväxling

16 mar 2018

Här berättar vi om en man som dömdes för narkotikabrott efter överklagan. Rätten ansåg det föga troligt att mannen vid två tillfällen skulle ha förväxlat sina drinkglas.   Mannen, som är några år under 30 år gammal, var förra året ute på en nattklubb i mellersta Sverige. Mannens sällskap beställde in flera flaskor sprit till [...]


Narkotikabrott vanligt i fängelset

28 feb 2018

Fängelsestraff är tänkta att hindra personer från att begå brott, men en analys från Brå visar att det förekommer många brott i Sveriges fängelser, inte minst narkotikabrott.   Analysen som gjordes av Brå handlade om incidenter som inträffade 2013-2016 och innefattade personer som gjort sig skyldiga till misskötsamhet och brott ”bakom galler”. Analysen visar att [...]


Narkotikabrott | Rimligt tvivel | Subjektiva och objektiva rekvisit

14 feb 2018

Här berättar vi mer om vilka krav som ställs på uppsåt för att man ska fällas för narkotikabrott. Vad händer exempelvis om man fått i sig narkotikan utan att veta om det?   Ett exempel som är intressant ur denna aspekt skulle kunna se ut så här: en person har gett ett urinprov som visar [...]


Narkotikabrott | Saknade uppsåt - friad i hovrätten

12 feb 2018

Här berättar vi om ett fall där en man dömdes i tingsrätten för narkotikabrott för att sedan frias i Hovrätten. Anledningen var av det annorlunda slaget, kopplat till lånade kläder.  Den 20-årige mannen stoppades i februari 2017 i en trafikkontroll. Polisen visiterade honom och det visade sig att det fanns en liten mängd cannabis i [...]


Narkotikabrott | Så lång är preskriptionstiden

2 feb 2018

Hur lång är preskriptionstiden för narkotikabrott? Det beror på om brottet som ringa, av normalgraden eller grovt. Här berättar vi mer om detta. Narkotikabrott regleras i narkotikastrafflagen. Straffet för narkotikabrott av normalgraden är som högst fängelse i tre år. Men straffskalan kan variera beroende på om det anses vara ringa eller grovt. En västerländsk juridisk [...]


Narkotikabrott | Internationella lagar | FN-konventionen

24 jan 2018

Här berättar vi om olika typer av droger – och vilka lagar de omfattas av.   I Sverige är alla typer av narkotika förbjudna att köpa, sälja, förpacka, transportera och använda. Hantering av narkotika är förbjudet i nästan alla situationer, de enda undantagen är inom vård och forskning. Den svenska lagen som reglerar detta kallas [...]


Narkotikabrott | HD mildrade dom för heroininnehav

9 jan 2018

Här berättar vi om ett rättsfall där en man greps med heroin avsett för vidareförsäljning på sig. Han dömdes till skyddstillsyn av HD trots att grundprincipen är att heroinlangare ska dömas till fängelse.   Mannen dömdes i Stockholms tingsrätt under 2017 till två månaders fängelse för narkotikabrott och våldsamt motstånd. Han hade ertappats av polis [...]


Friades från narkotikabrott – saknade uppsåt

2 jan 2018

Här berättar vi om ett fall där en man dömts, och därefter friats, för narkotikabrott på grund av att det saknades uppsåt.   Vad innebär då uppsåt? Jo, det är när man företar en handling där man är medveten om handlingens följd. Uppsåt som begrepp uppstod redan under romarriket och är idag ett väl etablerat [...]


Senaste statistiken om narkotikabrott

15 dec 2017

Här går vi i korthet igenom Brå:s statistik för narkotikabrott under 2016. Under 2016 anmäldes drygt 90 000 brott mot narkotikastrafflagen. Trenden visar på en fortsatt ökning av antalet anmälda narkotikabrott – under de senaste tio åren har antalet anmälningar ökat med 27 procent. Antalet anmälda brott var dock tre procent färre än under 2015. [...]


Dömd för narkotikabrott - får fortsätta köra taxi

1 dec 2017

Får man fortsätta att arbeta som taxichaufför även om man har dömts för narkotilabrott. Svaret är ja, i alla fall om det handlar om ett ringa brott. Det kan man konstatera efter en dom som nyligen föll i kammarrätten. Detta ovanliga rättsfall tog sin början i mars när Transportstyrelsen beslutade att återkalla en 37-årig mans [...]


Vilka droger är vanligast i Sverige?

15 nov 2017

Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten och ligger även bakom mycket av annan brottslighet i Sverige. Men vilka är egentligen de vanligaste drogerna i Sverige? Här gör vi en snabb genomgång av förekomsten av olika former av droger. Trots att vi idag känner till de risker som förknippas med droger så finns det många narkotiska [...]


HD avgör: Grovt eller synnerligen grovt narkotikabrott?

3 nov 2017

Gränsdragningar mellan graderingar av olika brott kan ibland vara svårt. Ska en viss olaglig handling betraktas som ringa, normalt eller grovt? Ibland kan fall tas ända upp i Högsta Domstolen för att man ska rätsida på definitionerna. Här berättar vi om ett narkotikabrott som hamnat i högsta instansen efter olika domar i tingsrätt respektive Hovrätt. [...]


Arbetade på hem - misstänkt för narkotikabrott

9 okt 2017

En 55-årig man är misstänkt i en stor narkotikahärva. Det som är uppseendeväckande är att mannen har arbetat på ett behandlingshem för just drogmissbrukare. Nu är han alltså misstänkt för narkotikabrott som han ska ha begått i samarbete med personer som har missbruksproblem. Sex personer sitter nu häktade i härvan som utspelat sig i mellersta [...]


Är rejvkommissionen tillbaka?

28 sep 2017

Detta är en fråga som många besökare av elektroniska musikarrangemang frågar sig. Under 1990-talet instiftade polisen en speciell kommission inom narkotikaroteln för att bekämpa det drogmissbruk som förekom inom den så kallade rejv-scenen. Polisen ansåg att det fanns klara samband mellan technomusikens fester och drogmissbruk. Man hävdade till en början att kommissionen riktade sig till [...]


Mycket knark under sommarens festivaler

13 sep 2017

Polisens statistik visar att antalet narkotikatillslag och anmälda narkotikabrott under festivaler har ökat lavinartat de senaste åren. Problemen går dessutom längre och längre ner i åldrarna. Som exempel kan vi nämna Emmabodafestivalen där polisen vittnar om en ökning av anmälda narkotikabrott som ligger på över 500% om man ser till utvecklingen från år 2010 till [...]


Definitioner av narkotikaklassade substanser

6 sep 2017

Handel och annan hantering av narkotikaklassade medel räknas som narkotikabrott. Men vad är egentligen narkotika? Det korta svaret låter som följer: narkotika är ämnen som har beroendeframkallande egenskaper eller så kallade euforiserande effekter. Det kan också handla om varor som enkelt kan omvandlas till sådana ämnen. På Läkemedelsverkets hemsida finns en förteckning över vilka ämnen [...]


Hunden som är en hjälte i kampen mot narkotikabrott

4 maj 2017

Så kallade knarkhundar är ett viktigt vapen i kampen mot narkotikabrott. Här berättar vi om vovven Billy, som är en riktig hjälte i kampen mot knarket. Billy, tolv år gammal, är en engelsk springer spaniel och utsågs nyligen till Årets narkotikasökhund 2016, berättar Dagens Juridik. Tillsammans med hundförarpolisen Anders Mårtensson medverkade han under året i [...]


Färre kvinnor än män testas för narkotika

21 apr 2017

Brottsförebyggande Rådet, Brå, konstaterar i en rapport att det är anmärkningsvärt få kvinnor som lämnar urin- och blodprov när de är misstänkta för ringa narkotikabrott. I samma rapport konstateras att nästan hälften av de prov som tas på ungdomar visar sig vara negativa. Urin- och blodprov har på senare år blivit en allt vanligare åtgärd [...]


Straffskalor vid narkotikabrott | Vilken straffskala gäller?

11 apr 2017

Är du eller någon i din närhet misstänkt för narkotikabrott och i behov av juridisk rådgivning?  KONTAKTA OSS! Vilka straff kan man få om man döms för narkotikabrott? Här gör vi en grundläggande genomgång om vad som gäller. Straff för narkotikabrott varierar stort – det kan handla om allt från böter till långa fängelsestraff. Vilket [...]


Narkotikabrott - nya droger allt vanligare

29 mar 2017

Narkotikabrott är på en konstant hög nivå, men vilka droger det är som är hetast på den svarta marknaden varierar. Amfetamin, cannabis och kokain är alltid vanliga droger, men det dyker hela tiden upp nya varianter. En typ av narkotika som har dykt upp senare är så olika fentanylpreparat. Fentanyl blir allt vanligare i Sverige [...]


← Äldre inlägg